شما می توانید عکسهایتان را که در مدرسه یا جشن تولد و یا در هر جای دیگر که گرفته اید به همراه توضیحاتی درمورد عکس مربوطه بدهید و برای ما ارسال فرمایید تا در صفحه اول بصورت آخرین عکسهای ارسالی و در این صفحه بصورت آلبوم و هرکدام در صفخه ای مخصوص خودشان به همراه توضیحات شما نمایش داده شود.

منتظر عکسهای شما هستیم.