20سپتامبر
2015
0
آموزش لغات با حافظه تصویری¦ matcht 2play

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 2 play

بازی آموزش لغات با حافظه تصویری¦ match 2 play: بازی جذاب برای تقویت حافظه همین طور آموزش لغات زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان و بدلیل تلفظ هر لغت در زمان انتخاب باعث تقویت Listenning و یادگیری تلفظ درست می شود.   بازیهای مشابه